top of page
zahlavie.jpg
Tlačené dokumenty

O živote vo Vajnoroch sa dá veľa dozvedieť z dobovej tlače. Samozrejme, že to treba brať s rezervou, veď aj v minulosti noviny uverejňovali tendenčné informácie a klamali rovnako, ako tie dnešné. Ale tendenčné články tiež odrážajú dobovú realitu, interpretujú skutočné udalosti a sú o ľuďoch, ktorí tu kedysi žili.
Najväčšiu publicitu mali Vajnory v 30. a 40. rokoch 20. storočia, kedy boli akousi výkladnou skriňou Slovenska. 

bottom of page