Vajnory v spomienkach

Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať. (Jean Paul)

Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať. (Jean Paul)Spomienky sú jediným rajom, z ktorého nás nemôžu vyhnať. (Jean Paul)

Tieto stránky sa nesnažia spracovávať históriu Vajnor.
Je to len skladanie útržkov osobných spomienok na miesta, ľudí a udalosti.
Ich uchovanie považujem za najlepší spôsob, ako prejaviť úctu našim predkom
a za jedinú možnosť, ako odovzdať  ich odkaz našim deťom.

Archív obrazových spomienok je rozdelený do šiestich sekcií v ktorých je spolu štyridsať päť tematických albumov. 

Postupne sa napĺňajú Vašimi spomienkami na svojich blízkych, susedov, priateľov ... na miesta, kde sme vyrastali ... na Vajnory, ako ich budovali a ako v nich žili naši rodičia a starí rodičia. 

Pozrite si dnešný príspevok

predošlý

... a dnes aktuálny

archiv1.gif
      Ľudia      
    Miesta     
  Udalosti  
   Organizácie   
    Tradície    
   ... v tlači       
videá
články
nám napísať
a nezabudnite