top of page
Pamiatky

Vajnory nie sú nijako zvlášť bohaté na atraktívne nehnuteľné pamiatky. V roku 1990 síce "vykolíkoval" Pamiatkový úrad "pamiatkovú zónu",
a Mestský ústav ochrany pamiatok eviduje 43 pamätihodností, no nijako nezabránil likvidácii skutočných pamiatkových objektov.

Tak bolo zlikvidované napríklad Čechovičovo hradlo, vodárenska veža na železničnej stanici, unikátny valcový mlyn. 

Tak je likvidovaný  Sprienzlov kaštieľ, hospodárske objekty, vodný systém rybníkov.

Tak je to s budovami prvého medzinárodného letiska, Mahrovou chatou, pomníkmi cintorína ... 
Ani stopy nezostalo (teda žiadna dokumentácia) po niekdajších kováčskych dielňach, pekárni, napájadlách ... 
Dokonca ani u tak exponovanej pamiatky, ako je kostol Sedembolestnej Panny Márie, nikto povolaný neurobil dokumentáciu pred odstránením stropných malieb v roku 1968.
Zostáva nádej (?), že sa v niektorom súkromnom archíve nájdu amatérske fotografie, ktoré podávajú svedectvo o tom, čo už zaniklo.    

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page