top of page
Žatva

Žatva -  výsledok práce roľníkov
 

Vojtech Fekete v kronike Prešporská obec Vajnory píše:

"Letné práce sa začínali žatvou, najprv ozimín okolo "Petra", alebo začiatkom júla. Celé žatevné práce aj s mladbou boli ukončené okolo 15. augusta. Práce v žatvách sa vykonávali bez rozdielu ručne či to bolo kosenie a znášanie obilia a len zvážanie sa robilo poťahmi. Menší gazdovia si žatevné práce robili sami so svojou rodinou, bohatší si najímali námedzných robotníkov."

"K samotnému vymláteniu bolo pripravených 10 mláťačiek, ktoré boli v držbe najbohatších gazdov. Tieto mali k dispozícii už vopred pripravené mlatobné čaty zložené z 10-12 mužov a dievčat, z ktorých vedúcim bol "mechár", potom "špajzér" a strojník na obsluhu celej mláťačky. Mlátilo sa za tzv. "rís" podľa množstva odvedeného obilia".

V albume je unikátna séria fotografií dokumentujúca mlatbu obilia vo Vajnoroch z rodinného albumu Jozefa Tureniča. Poskytol nám ich Ján Turenič (syn Jozefa). Jozef bol pri mlatbách vo Vajnoroch ako strojník a kotolník pohonného parného stroja.

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page