top of page

Albumy vajnorských tradícií

témy
makcen.gif

Vajnory sa v 20.- a 30. rokoch minulého storočia preslávili ako čisto slovenská obec
s vyspelou tradičnou ľudovou kultúrou. Vzdelaný  Ferdiš Juriga objavil výtvarný talent Vajnorákov, stvoril osobnosť Kataríny Brúderovej, ktorá rozvinula tradičný vajnorský ornament a vychovala desiatky maliarok a vyšívačiek. Odvtedy vajnorský folklór priťahuje pozornosť etnografov a záujem nových generácií o viacmenej umelé udržiavanie ľudovoumeleckých tradícií v organizovaných umeleckých krúžkoch či súboroch. 
Okrem folklórnych tradícií však existovali zvyky a tradície viazané na prírodný,  životný a pracovný cyklus. Naši rodičia ich z mladosti poznali a niektoré aj  spontánne udržiavali. Moja generácia na ne začala zabúdať a tá najmladšia o nich vie už len veľmi málo. 

bottom of page