top of page

Vyberte si z albumov miest a objektov

Starí ľudia vravievali, že vtáci si vytvárajú hniezdo, zvieratá úkryt a človek dom na bezpečnom mieste. Ale len ľuďom z toho vzniká domov; obec - domovské miesto.
Na toto miesto sa viažu spoločné materiálne, citové, jazykové, ideové a celý rad iných živých väzieb, ktoré sa spravidla nazývajú rodové. Viažu sa naň spoločné spomienky. 
Aj keď sa v súčasnej dobe patriotizmus nenosí a moderným sa stalo zosmiešňovanie lokálpatriotizmu, cítim sa byť Vajnorákom viac, ako kedykoľvek predtým. Ak som predtým nebol lokálpatriot, tak teraz ním som. Vajnory sú pre mňa rodné miesto. Miesto, kde žili moji predkovia, kde som sa narodil, naučil rozoznávať dobré od zlého a kam aj dnes patrím. Nemôžu mi byť ľahostajné miesta, ktoré tvorili moji predkovia a ktoré ich živili, budovy, ktoré vystavali, stromy, čo vysadili ...

bottom of page