top of page
Jednotné roľnícke družstvo

Vajnorské JRD vzniklo v roku 1950.

V prvých rokoch krachovalo a neskôr len živorilo, až v roku 1960, príchodom Cypriána Sekeru za predsedu, nastal zásadný prelom.

V roku 1964 už bolo vyhodnotené ako najlepšie JRD v republike. Získalo putovnú zástavu ministerstva a čestné uznanie za hospodárske výsledky.

V roku 1966 mu udelil prezident republiky Rad práce.

 

V tom čase bola v JRD zamestnaná podstatná časť pôvodných obyvateľov obce - našich rodičov a prarodičov. To oni vybudovali JRD Vajnory od základov, to oni boli najlepší v republike a celé družstvo bolo vlastne ich spoločným majetkom.
No a družstvo sa zase staralo o svojich členov. Nielen tým, že ich posielalo na zájazdy a rekreácie, že im poskytovalo pomoc pri obrábaní záhumienok, techniku pri stavbe rodinných domov, ale aj tým, že pomáhalo rozvoju obce.

Rad práce - JRD Vajnory
Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page