top of page
Koncové

Niekedy v polovici 19. storočia si začali Vajnoráci stavať domky na konci dediny za krížom -
na Koncových a začiatkom 30. rokov pokračuje výstavba po oboch stranách ulice smerom k Čiernej Vode.
Veľký stavebný rozmach v tejto severovýchodnej časti nastal koncom 50. rokov 20. storočia.
Mladé rodiny sa už nechceli tlačiť na Hlavnej ulici vo dvoroch, kde bývalo niekedy aj 5 rodín.
V tej dobe sa stavali štvorcové vilky väčšinou svojpomocne.  Do prác sa zapájala celá rodina
a priatelia. Navzájom si pomáhali aj susedia a tak v priebehu desiatich rokov vyrástli ulice Za farou, Zátureckého, Koncová.

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page