top of page
Mimoriadne udalosti

Za tých 80 - 90 rokov, na ktoré sa snažíme spomínať, sa veľa udialo toho, čo zaznamenali kroniky a mnoho krát viac toho, čo nezaznamenali. A neboli to len slávnostné a radostné udalosti. :-(

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page