top of page
Vajnoráci - vojaci

Zo starších období sa zachovalo najviac fotografií, ktoré vznikali v čase, keď museli muži odchádzať do vojny a nevedeli, či sa z nej vrátia. Fotografovali sa aj celé rodiny, aby si mohli vojaci zobrať so sebou fotku a spomínať pri nej na svojich blízkych a domov.
Časté sú aj ateliérové fotografie z miest, kde vojaci táborili a poľnou poštou posielali domov pozdravy v nádeji, že to nebude posledné zachytenie ich podoby. V týchto fotografiách je množstvo vzrušujúcich príbehov, z ktorých by sa dali písať historické romány.
Fotografovali sa aj regrúti pri nástupe na povinnú vojenskú službu a počas nej, aby mali spomienku na kamarátov.

holubica s.gif
bottom of page