top of page
Vajnoráci - vojaci

Zo starších období sa zachovalo najviac fotografií, ktoré vznikali v čase, keď museli muži odchádzať do vojny a nevedeli, či sa z nej vrátia. Fotografovali sa aj celé rodiny a vojaci si so sebou nosili do zákopov podobenky blízkych a zoči-voči smrti spomínali na domov. Časté sú aj fotografie
z miest, kde táborili a poľnou poštou posielali domov pozdravy v nádeji, že to nebude posledné zachytenie ich podoby. V týchto fotografiách je množstvo vzrušujúcich príbehov, z ktorých by sa dal napísať historický román.

Fotografovali sa regrúti pri nástupe na povinnú vojenskú službu a počas nej, aby mali spomienku na kamarátov.

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page