top of page
Nová ulica

Nová ulica vznikla ako prvé rozšírenie pôvodnej starej obce, ktorú tvorila len zástavba niekdajšej Hlavnej ulice. Preto dostala názov Nová. Medzi kostolom a humnami dvorov hlavnej ulice tak vznikol pľac, čo sa neskôr zmenil na park.
Takmer všetky z týchto domov, na dnešnej Baničovej a Osloboditeľskej vydržali do 80. rokov v pôvodnej podobe.  
V 20. storočí pribudli domy za dedinou na dnešnej Rybničnej - tzv. Francúzka kolónia. Koncom 50. rokov začali pribúdať domy na Jazierku a v 60. rokoch veľmi rýchlo dorástla Dorastenecká od Osloboditeľskej až po letisko.  

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page