top of page
Zvyky a tradície  všedných dní

Za pojmom tradície zvykneme väčšinou vidieť len tie folklórne, ktorými sa Vajnory preslávili už
v 20. rokoch minulého storočia. Odvtedy sú v pozorností celej rady etnografov a folkloristov. Sú teda pomerne dobre zachytené, spracované i publikované. Myslím, že každý skutočný Vajnorák je na naše folklórne dedičstvo hrdý, no dnes ho už len umelo udržiavajú nadšenci organizovaní vo folklórnych skupinách. 
Popri týchto exponovaných ľudových zvykoch však vznikali aj novšie, všednejšie  tradície, ktoré nikto profesionálne a systematicky nedokumentoval. Niektoré snáď ešte prežívajú a možno sa aj spontánne vyvíjajú. Väčšina z nich však zaniká pri čoraz viac "pomješčenom" spôsobe života, ktorý so sebou prináša odcudzenie.  Keď si ich nezdokumentujeme a nezverejníme sami, tak naše deti nebudú mať o nich ani len predstavu.

Pridajte fotku z Vášho albumu
bottom of page