top of page

Organizované Vajnory

témy
makcen.gif

V kronikách a publikáciách sa dozvedáme hlavne o organizovaných skupinách; o vajnorskej dychovke, o futbalistoch, o divadle a hasičoch. Ich aktivity boli najčastejšie zachytávané objektívom fotoaparátu a sú pomerne dobre zmapované vo viacerých publikáciách. Preto nie sú v centre pozornosti týchto stránok. Do albumov jednotlivých tém budeme pridávať najmä také fotografie, ktoré sa neobjavili v publikáciách, alebo v nich nie sú podrobnejšie popísané. 


Ak máte záujem o históriu Dychovej hudby Vajnorák, odkazujem na publikáciu: Vajnoráci tí hrajú, Bratislava 2016.
O športe vo Vajnoroch je stránka futbale vo Vajnoroch je stránka: FK Vajnory a hádzanej HK Vajnory

bottom of page