top of page
Ľudia, ktorí sa podpísali na Vajnory

Spomienky na Vajnorákov, čo sa zapísali do kolektívnej pamäti - do pamäti obce tým, že ju pozitívne poznačili, že vykonali niečo, čím si zaslúžia našu úctu a vďaku.
Patria sem aj rodáci z Vajnor, ktorí boli niečím tak výnimoční, že sa dostali do povedomia verejnosti a tiež charakteristické typy, svojrázne postavy, ktoré dotvárali kolorit Vajnor. 

Pridajte typ, koho
by ste tu chceli vidieť
bottom of page