Z jaslí a škôlky

Prvá strana kroniky našej materskej školy

 

Kronika_-Vajnory-MÅ _004.jpg